Słowo „meczet” oznacza ogólnie muzułmańskie miejsce kultu, niezależnie od rodzaju budynku. Meczety są miejscami modlitwy, ale także miejscami spotkań i ośrodkami edukacyjnymi. Historia Przyjmuje się, że pierwszym meczetem na świecie było miejsce wokół świątyni Al-Kaba w Mekce. Według Klaudiusza Ptolemeusza, sanktuarium w tym miejscu istniało już w II w. p.n.e. Wówczas było to miejsce kultu politeistycznej religii staroarabskiej. Gdy Mahomet wprowadził islam w VII w. n.e., świątynia została przekształcona w miejsce kultu Allaha. Pielgrzymka do tego sanktuarium jest jednym z pięciu filarów islamu, więc każdy muzułmanin powinien ją odbyć przynajmniej raz, jeśli warunki materialne mu pozwalają. Kolejny meczet, zwany Meczetem…

Centrum religijnego, duchowego, a także naukowego życia w buddyzmie są klasztory buddyjskie. Zwykle składają się one z jednego budynku lub kompleksu budynków, gdzie przebywają oraz praktykują mnisi buddyjscy bądź mniszki buddyjskie. Początkowo mnisi budowali sobie chatki, wzorowane na najbiedniejszych domach w Indiach. Następnie klasztory buddyjskie zaczęto budować z drewna, a także z cegieł lub kamieni. Wznoszono je na planie kwadratu, w którego bokach znajdowały się cele, a ich wejścia wychodziły na dużą wewnętrzną salę. Później powstające klasztory składały się z dwóch połączonych części: mieszkalnej oraz świątynnej. Buddyści chińscy potrafili doskonale zharmonizować je z otoczeniem, a także pogodzić funkcjonalność z pięknem….

Na maltańskich wyspach Malta, Gozo i Comino znajdują się megalityczne świątynie, których czas powstania datuje się na 3500–2500 p.n.e. Skupiska świątyń zostały odkryte w XIX w., natomiast dopiero w latach 20. XX wieku udało się określić ich wiek. Okazało się, że są to niemal najstarsze (po Göbekli Tepe w Turcji, powstałym ok. 10 tys. lat p.n.e.) budowle zbudowane przez człowieka, starsze niż kamienny krąg w Stonehenge czy piramidy w Egipcie – a mimo to nadal mniej znane. Określenie „świątynie” jest tu stosowane dość umownie, gdyż dokładne przeznaczenie tych obiektów nie jest określone. Spekuluje się, że mogły one służyć do celów…

Najstarsze zachowane (przynajmniej w części) obiekty sakralne w Polsce datuje się na okolice XI i XII w. Tu przedstawimy kilka z nich. Kościół św. Andrzeja w Krakowie powstał w II połowie XI wieku. Wówczas nie należał jeszcze do Krakowa, lecz do osady o nazwie Okół; obecnie jest to część krakowskiego Starego Miasta. Początkowo patronat nad nim sprawowali benedyktyni z opactwa w Sieciechowie, a następnie z Tyńca. Jest to budynek w stylu romańskim, dwuwieżowa bazylika typu saskiego. Mimo kilku pożarów do dziś zachowało się sporo z jego pierwotnego wyglądu. Do kościoła przylega klasztor. Zarówno w kościele, jak i w klasztorze znajdują…

W Rzymie i jego okolicach do dziś można podziwiać ruiny starożytnych budowli. Do najciekawszych pod względem architektonicznym należą świątynie. Świątynie rzymskie były wzorowane na greckich i etruskich. Najczęściej były one budowane na planie prostokąta i zorientowane na wschód. Charakterystyczne jest, że miały one być oglądane przede wszystkim od frontu, więc ta część budowli była najbardziej ozdobna i dopracowana, natomiast część tylna bywała całkowicie pozbawiona dekoracji. Świątynie takie były kryte dwuspadowym dachem wspartym na kolumnach – według porządków greckich (doryckiego, jońskiego, korynckiego), a także rzymskich (toskański, kompozytowy). Występowały także świątynie na planie koła, przykryte kopułami, oraz konstrukcje mieszane – koło z…