Na rynku nieruchomości kwestia prowizji za usługi pośrednika budzi wiele pytań. Prowizja ta jest wynagrodzeniem za pracę pośrednika, obejmującą pomoc w znalezieniu nieruchomości, negocjacje warunków transakcji, wsparcie prawne oraz administracyjne. Jednak to, kto ponosi koszt tej usługi, może się różnić w zależności od umowy, rodzaju transakcji i praktyk panujących na danym rynku. Przyjrzyjmy się bliżej, jak to wygląda w Polsce.

Wynajem nieruchomości

W przypadku wynajmu mieszkań czy domów prowizję zazwyczaj płaci osoba wynajmująca nieruchomość – czyli wynajmujący, nie najemca. Wynika to z faktu, że to właściciel decyduje o skorzystaniu z usług pośrednika w celu znalezienia odpowiedniego najemcy. Prowizja ta często równa jest miesięcznemu czynszowi za wynajem, ale może różnić się w zależności od agencji i zakresu świadczonych usług.

Sprzedaż nieruchomości

W przypadku sprzedaży nieruchomości sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Tradycyjnie prowizję płaci sprzedający, który korzysta z usług pośrednika, aby znaleźć kupca na swoją nieruchomość. Wysokość prowizji jest przedmiotem negocjacji między sprzedającym a pośrednikiem i zazwyczaj wyrażana jest jako procent od wartości transakcji. Wartości te mogą się różnić, ale najczęściej oscylują wokół 2-3% wartości nieruchomości.

Podział prowizji

W niektórych przypadkach możliwy jest podział prowizji pomiędzy sprzedającego a kupującego. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy obie strony transakcji korzystają z usług tego samego pośrednika. Decyzja o podziale kosztów prowizji zależy od indywidualnych ustaleń między stronami.

Indywidualne ustalenia

Warto podkreślić, że kwestia pokrycia prowizji pośrednika jest zawsze sprawą indywidualnych ustaleń między stronami transakcji i pośrednikiem. W Polsce dominującą praktyką jest płacenie prowizji przez sprzedającego lub wynajmującego, jednak zawsze istnieje możliwość negocjacji i ustalenia innych warunków.

Podsumowując, kwestia, kto płaci prowizję pośrednikowi nieruchomości, zależy od wielu czynników, w tym od typu transakcji, umów między stronami oraz praktyk rynkowych. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem współpracy z agencją nieruchomości dokładnie omówić wszystkie szczegóły dotyczące wynagrodzenia, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić przejrzystość transakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *