Słowo „meczet” oznacza ogólnie muzułmańskie miejsce kultu, niezależnie od rodzaju budynku. Meczety są miejscami modlitwy, ale także miejscami spotkań i ośrodkami edukacyjnymi.

Historia

Przyjmuje się, że pierwszym meczetem na świecie było miejsce wokół świątyni Al-Kaba w Mekce. Według Klaudiusza Ptolemeusza, sanktuarium w tym miejscu istniało już w II w. p.n.e. Wówczas było to miejsce kultu politeistycznej religii staroarabskiej. Gdy Mahomet wprowadził islam w VII w. n.e., świątynia została przekształcona w miejsce kultu Allaha. Pielgrzymka do tego sanktuarium jest jednym z pięciu filarów islamu, więc każdy muzułmanin powinien ją odbyć przynajmniej raz, jeśli warunki materialne mu pozwalają. Kolejny meczet, zwany Meczetem Proroka, został stworzony przez Mahometa w Medynie, która jest drugim po Mekce najświętszym miejscem islamu.

Wraz z rozpowszechnianiem się nowej wiary, powstawało coraz więcej meczetów – początkowo w Iraku, Afryce Północnej i Indiach (VII w.) oraz w Chinach (VIII w.) i Turcji (XI w.). W Europie meczety powstawały głównie w XX w. ze względu na coraz liczniejszą emigrację ludności muzułmańskiej.

Funkcje

Meczet jest przede wszystkim miejscem spotkań modlitewnych. Każdy muzułmanim jest zobowiazany do odbycia pięciu modlitw dziennie i choć nie musi w tym celu udawać się do meczetu, jest to zalecane. Obowiązkowa za to jest wizyta w meczecie w piątki, na modlitwie zwanej dżummuah. Modlitwy w meczetach odbywają się także podczas pogrzebów, w czasie zaćmienia Słońca oraz podczas świąt. W meczetach odbywają się także obchody ramadanu – obiady po zachodzie Słońca (poprzedzone obowiązkowym postem przez cały dzień), a czasem także śniadania przed wschodem Słońca.

Meczety są także miejscami zbiórki pieniędzy dla ubogich oraz centrami wspólnot muzułmańskich – ze względu na wyżej wymieniony wymóg uczestnictwa w modlitwach, wielu muzułmanów stara się mieszkać w pobliżu meczetu. Niektóre meczety prowadzą także szkoły podstawowe i średnie.

Architektura

Jeśli chodzi o architekturę meczetów, w większości z nich znajduje się kilka charakterystycznych elementów. Jednym z nich jest minaret, czyli wieżyczka będąca zwykle najwyższym punktem meczetu. W niektórych meczetach muezzini nawołują wiernych do modlitw właśnie z minaretów.

Innym charakterystycznym elementem architektonicznym są kopuły, zapożyczone prawdopodobnie z architektury perskiej, symbolizujące sklepienie niebieskie.

Sala modlitewna w meczecie nie zawiera rzeźb ani obrazów, natomiast na ścianach znajdują się wersety z Koranu. Ważne jest odpowiednie ustawienie sali – ściana kibli, przeciwległa do wejścia, powinna być skierowana w stronę Mekki.

Ważnym elementem muzułmańskich rytuałów religijnych są ablucje, czyli obmycie się. Dlatego w niektórych meczetach znajdują się specjalne fontanny przeznaczone do tego celu.

Dziękujemy za wsparcie techniczne oraz utrzymanie dla mieszkania Warszawa oraz mieszkania w Krakowie , bez Was nie udałoby się nam utrzymać tej strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *